Pśeglěd měsćańskich wótpósłańcow wólba 2024

Naše kandidaty a wólbne wobwody

W toś tom pśeglěźe namakajośo rědowane pśedstajenje wšyknych kandidatow za pśedstojece wólby w Chóśebuzu, rozrědowane pó 4 wólbnych wokrejsach. Mimo togo namakajośo grafiske pśedstajenje wólbnych wokrejsow ze swójimi měsćańskimi wobwodami.

Pla SUB – Socialna změna Chóśebuz stoje Wam kandidaty k dispoziciji, kenž se za žywy pśichod, wjeleraku zgromadnosć, inkluziwnje politiku, socialnu spšawnosć, sobupóstajenje a wobźělenje zasajźuju. Kuždy kandidat ma swóje indiwidualne śěžyšća a zaměry, kótarež wóni transparentnje a z rozymom zastupuju.

Wuzwólśo SUM na 09.06.24 a cyńśo Waš głos słyšaś.

Torsten Mack
1967, Studijna rada z.t.

Philipp Kallisch
1994, Student

Marianne Zittlau
1983, Unternehmerin

Heiko Schleinitz
1981, Mediengestalter

Robert Amat Kreft
1972, selbständig

Nadeem Manjouneh
1994, Migrationssozialarbeiter

Michael Matschke
1990, arbeitslos

Thomas Hartmann
1985, Verwaltungsleiter

Thomas Hoppe
1989, Gastronom

Juliette Sievers
1996, Mediengestalterin/Studentin

 

Ludwig Domrös
1991, Verwaltungskaufmann

Iris Zachow
1969, Angestellte

Arne Stoletzki
1992, freischaffend

Lars Härtel
1977, Lüftungstechniker

Uwe Schmidt
1978, Sachbearbeiter

Heiko Handschack
1987, Gärtner

Manja Schwabe
1981, Bundesfreiwilligendienst

Denis Roy
1980, Lokrangierführer

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.