Rewitalizacija dolnoserbskeje rěcy

Torsten Mack

Mě: Torsten Mak

Staroba: 56

Móje śěžyšća/wizije su:

• Statkowanja pśeśiwo gentrificěrowanju
• Zdźaržanje a wutwaŕ subkultury
• Rewitalizacija dolnoserbskeje rěcy

Doněntějšny angažement

• Wěcywuznaty wobydlaŕ we wuběrku za kubłanje, kulturu, sport, młoźinu a nastupnosći serbskego luda
• Mója jědrowa tema su pśecej nastupnosći serbskego luda, wězane z wšyknymi drugimi pšašanjami kubłanja a kultury
• Pódpěra studentowych projektow a start-up

Konkretny projekt:

• Šćit milieua za bydleńske kwartěry
• Pódpěra kultury w kwartěrach
• Wšykne formy, družyny a rowniny kultury deje se wšyknym socialnym warstwam pśibližyś
• Zapśimjeśe wejsnych źělow, až teke jich wobydlarje (někak połojca města) profitěruju wót dobreje kulturneje infrastruktury, pótrjefijo fleksiblny ÖPNV
• Město Chóśebuz jo nejwětšy wobsejźaŕ imobilijow a dej tak teke motor za zasedlenje wót start-up byś

Powołańske nazgónjenja:

Wólbny wokrejs 1: Žylow, Depsk, Škódow, Chmjelow, Zaspy, Rogozno, Žylowk, Dešank

Tak dojśpijośo mě wósobinski

Som za Was how

Maśo pšašanja abo cośo se ze mnu wósobinski wó politice w Chóśebuzu wuměnjaś? Ja rad z Wami powědam abo pišom. Kontaktěrujśo mě pśez slědujucu e-mailowu adresu. Pśizjawijom se pón malsnje.