SUB @ tykańc za wšych

2. junija se zejźomy za demokratisku a solidarisku Bramborsku.

Pjac tykańc a pśiź z kuždego njebjaskego směra *, zbliska a zdaloka do Chóśebuskego centruma. Sedni se sobu na nejdlejšu kafejowu toflu Łužyce a buź źěl nejrědnjejšych kafejowych wěncow zewšym. Tykańc za wšych.

# STARTPUNKTE

Sandow: Pśi dole (EKS), 13:30 Smjełoćicy: Bonnańske naměsto, 14:00 Saksdorf: městno pśed lutkoweju cerkwju, 13:30 centralny campus: BTU (forum) 14:00, dwórnišćo: Błotojski dwórnišćo, 14:69 zmakanišćo z Śamwałda / Guben / Kalau / Baršć / Lubnjow / Lubnjow / Grodk / Barliń / Grodk / Barliń.

Centralne zmakanišćo měsćańskeje hale Chóśebuz 2. junija 15:00

#UNTEILBAR SÜBRANDENDURG

weitere Infos unter: rechtsextremismus-stoppen.de/cottbus

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.