SUB pśi bergaŕskem forumje

Bergaŕski forum póbitujo bergarjam Chóśebuza móžnosć, swóje pšašanja a pśispomnjeśa wótpowědnym stronam pśinjasć. Nade Maniouneh buźo SUM pśi toś tom zarědowanju zastupowaś.

Bergarski forum wótmějo se stwórtk, 30. maja zeger 19:00 zeger na city-žurli Chóśebuz na Dwórnišćowej droze 14.

Zarědowanje se moderěrujo, z wideom nagrawa a se pśez socialne media rozšyrja.

Zastup jo dermotny, kuždy wobydlaŕ jo witany, tak dłujko ako kapacity njejsu zwupócerane.

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.