CHÓŚEBUZ JO/Ě

Sobotu, 25. maja, pśepšosyjo iniciatiwa „Chóśebuz cyni“ Was a waše familije, pśijaśelow, susedow, gósći, źěłowych kolegow, pśedewześa na městno pśi měsćańskej studni, aby pśi zgromadnej jězy na dłujkej tofli mjazy sobu do rozgrona pśišli.

Dajśo se zmakaś a z našymi familijami, pśijaśelami, susedami, gósćimi, źěłowymi kolegami, pśedewześami a kupcami w Puschkinowem parku pśi dłujkej tofli ze sobu jěsć a powědaś. Comy sobu pśinjasone źěliś a mysli a ideje za Chóśebuz wuměniś. Mej se rozgranjamej město wó sebje.

wěcej informacijow: https://cottbus-machts.de/

Für alle Bürger

Za wšyknych wobydlarjow

For all citizens

Wir sind für Sie da

Smy za Was how

We are here for you

Wir laden Sie ein, sich aktiv an diesem Gestaltungsprozess zu beteiligen und Ideen für die weitere Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder sich einbringen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, gemeinsam eine positive Zukunft für unsere Stadt zu gestalten.

Pśepšosujomy Was, se aktiwnje na toś tom wugótowańskem procesu wobźěliś a mysli za dalšne wuwiśe našogo města zapśěgnuś. Wobrośćo se na nas, gaž pšašanja maśo abo cośo zapśimjeś. Wjaselimy se na Wašo wobźělenje a na to, zgromadnje pozitiwny pśichod za našo město wugótowaś.

We invite you to actively participate in this design process and contribute ideas for the further development of our city. Contact us if you have any questions or would like to get involved. We look forward to your participation and to shaping a positive future for our city together.